Điều khoản chung tại Bluewind

   Điều Khoản Chung

Việc quý khách hàng sử dụng website Bluewind đồng nghĩa với việc quý khách đồng ý những điều khoản dưới đây.

1. Trách nhiệm của người dùng

Khi trụy cập vào trang web này, có nghĩa là quý khách chấp nhận mọi rủi ro. Bluewind và các bên đối tác khác không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, gián tiếp hay những thất thoát do virus, hành động phá hoại hệ thống, phần cứng, phần mềm….

 

2. Nội dung trên website

Tất cả những thông tin trên website được cung cấp cho khách hàng 1 cách trung thực. Nội dung trên web được cung cấp vì lợi ích của cộng đồng và có tính phi thương mại. Các cá nhân và tổ chức không được phép sử dụng nội dung trên website với mục đích thương mại mà không  có sự chấp thuận của Bluewind bằng văn bản chính thức. Bluewind luôn cố gắng cập nhật thông tin 1 cách thường xuyên, nhưng chúng tôi sẽ không đảm bảo tất cả thông tin đó đều là mới nhất, chính xác và đầy đủ nhất. Tất cả nội dung trên website đều có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

 

3. Bản quyền website

Bluewind thuộc sở hữu của Bluewind bao gồm mọi thông tin, hình ảnh, nội dung…có trên website. Việc chỉnh sửa trang, chỉnh sửa nội dung… thuộc về thẩm quyền của Bluewind . Bất kỳ sự chỉnh sửa nào khác hoặc tái sử dụng nội dung trên trang không bởi Bluewind đều được xem là  vi phạm quyền lợi hợp pháp của Bluewind .

 

4. Bảo mật thông tin khách hàng

Bluewind sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng có trên website khi đã được sự đồng ý, xác nhận bằng văn bản từ phía khách hàng. Thông tin của khách hàng sẽ được sử dụng cho các mục đích cung cấp thông tin cập nhật, tin tức mới, sản phẩm mới…từ Bluewind .Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không được cung cấp cho bát kỳ ai sử dụng ngoài website của Bluewind ngoại trừ những yêu cầu bất khả kháng  để khách hàng có thể tham gia vào website hoặc yêu cầu từ pháp luật. Thông tin của khách hàng sẽ luôn được bảo mật trong mọi trường hợp.

 

5. Liên kết website

Có thể website của Bluewind có thể được liên kết với những website khác. Nhưng Bluewind không trực tiếp hay gián tiếp tán thành, tổ chức, tài trợ…với những trang web đó. Nếu có, điều này sẽ được nêu ra rõ rang trong thông tin của website. Khi truy cập vào các liên kết này, quý khách hàng phải chấp nhận rằng Bluewind không thể kiểm soát tất cả nội dung từ các website đó. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các trang liên kết.

 

6. Đưa thông tin lên website

Quý khách hàng không được đưa lên, tải lên website những thông tin, hình ảnh, nội dung không hợp pháp hoặc vi phạm văn hóa cộng đồng mạng. Bluewind và tất cả các đối tác của Bluewind sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý gì đối với nội dung do khách hàng đưa lên website.

BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục
Loading