• Gom nắng gửi yêu thương - chương trình trao tặng giày cho trẻ em khó khăn của Bluewind

    “Tôi học cách cho đi không phải vì tôi đã có quá nhiều, mà vì tôi đã biết ý nghĩa và cảm giác của việc cho đi” – Khuyết danh Trong cuộc sống cho và nhận được xem là những mắt xích lớn liên kết với nhau theo một vòng tuần hoàn. Trên thế giới rộng lớn này ở đây đó vẫn luôn có những số phận cần giúp đỡ, cần một vòng tay ấm để chở che. Chính vì vậy hãy mở rộng lòng và sẵn sàng trao đi sự yêu thương của bạn tới những người xung quanh.
    13/03/2020
1 - 1 / 1  Trang:
Loading